Helsingin Yksityinen Äitiys- ja Isyysneuvola

Kristiina Laakso

Hei,
olen erikois-sairaanhoitaja, kätilö Kristiina Laakso.

Työurani alussa toimin Helsingin kaupungin äitiysneuvoloissa runsaat 20 vuotta ja yksityisen äitiysneuvolankin perustin jo yli 25 vuotta sitten.
Tuolloin uusi naisten terveyteen ja hyvinvointiin keskittynyt täysin kotimainen lääkäriasema Femeda aloitti toimintansa ja sain tilaisuuden aloittaa siellä yksityisen äitiysneuvolatoiminnan.
Ilman kätilökoulutusta ja pitkää äitiysneuvolakokemusta en kyllä olisi uskaltanut tähän ryhtyä. Pidänkin erittäin tärkeänä, että äitiysneuvolassa raskauden seurannan suorittaa kätilökoulutuksen saanut henkilö.

Koen olevani onnekas kun saan työskennellä nuorten perheiden kanssa. Jokainen raskaana oleva nainen ansaitsee odotusaikana yksilöllisen, asiantuntevan hoidon. Toivon, että asiakkaani tuntevat tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi vastaanottokäyntien päätteeksi.

Mielestäni tulevan lapsen hyvinvointi on paljolti riippuvainen sekä äidin että tulevan isän tai äidin kumppanin hyvinvoinnista. Siksi pyrin työssäni keskittymään myös tulevan isän tai kumppanin vointiin.

Miettiessäni mitä asiakkaani toivovat äitiysneuvolalta, ajattelen mitä itse haluaisin vastaavassa tilanteessa. Itse haluaisin, että minulla olisi oma henkilökohtainen kätilö, joka tuntisi tarpeeni ja perheeni sekä jonka puoleen voisin helposti milloin vain kääntyä.

Tervetuloa Helsingin Yksityiseen Äitiys- ja Isyysneuvolaan.

Palvelut

Helsingin yksityinen äitiysneuvola toimii lääkäriasema Femedan kauniissa tiloissa. Kauttamme voi saada kaikki raskauden hoitoon liittyvät tutkimukset ja palvelut.

Lisäksi tarjoamme Isyysneuvola-palveluita, jossa tulevat isät voivat saada apua, tukea ja tietoa tulevaan isyyteensä.

Äitiysneuvola

Äitiysneuvolapalvelut muodostuvat kolmesta kokonaisuudesta: raskauden seurannasta, synnytysvalmennuksesta ja lapsivuodeajan hoidosta
RASKAUDEN SEURANTA

Selvitetään äidin taustatiedot, elämäntapatiedot ja terveydentila;
Tehdään äidille yksilöllinen raskaudenhoitosuunnitelma;
Tehdään tarvittavat laboratoriotutkimukset;
Vastaanottokäyntien yhteydessä seurataan äidin fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia sekä vauvan kehitystä ja kasvua. Äidin omista lähtökohdista ja tarpeista riippuu, minkälaisen sisällön neuvolakäynti saa.

Kokemus on osoittanut, että neuvolakäynti jakautuu puoliksi kliinisten tutkimusten tekemiseen ja tulosten tarkasteluun ja puoliksi vastausten hakemiseen äitiä askarruttaviin kysymyksiin.

Neuvolassa käydään yleensä aluksi kerran kuukaudessa. Raskauden edetessä käynnit tihenevät äidin oman voinnin ja tarpeiden mukaan.

LAPSIVUODEAJAN HOITO

Synnytyksen jälkeen kätilö tekee tarvittaessa kotikäyntejä.
Kotikäynnillä punnitaan vauva, tarkistetaan vauvan napa ja
yleensäkin vauvan kunto. Samalla äidille annetaan opastusta imetyksessä ja yleensä vauvan hoidossa sekä käydään läpi synnytyskokemus.


Isyysneuvola

Perinteisessä äitiysneuvolatoiminnassa isän hyvinvointi ja terveydentila ovat jääneet täysin taka-alalle. Kokemus on osoittanut, että isän fyysinen ja psyykkinen vointi heijastaa välittömästi vaikutuksensa äidin, lapsen ja koko perheen hyvinvointiin.Perheen sisäinen hyvinvointi on yhteisvastuukysymys. On tärkeää, että jo raskausaikana puolisot oivaltavat oman hyvinvointinsa olevan riippuvainen kumppanin ja myös muiden läheisten hyvinvoinnista.Helsingin Yksityisessä Äitiys- ja Isyysneuvolassa tarjoutuu puolisoille tilaisuus saada yhteistä hyvinvointineuvontaa. Toivottavaa on, että isät osallistuvat mahdollisuuksien mukaan neuvolakäynteihin ja kasvavat yhteisvastuuseen omastaan ja perheen hyvinvoinnista.

Neuvolapalveluun osallistuvalle isälle tehdään peruskartoitus fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista. Isälle määritellään hyvinvointi-indeksi, jonka perusteella laaditaan tavoitteellinen suunnitelma hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja mahdollisesti kohottamiseksi. Oleellinen osa neuvolapalveluista on myös tulevan isyyden aiheuttamien tunteiden käsittely sekä henkilökohtainen valmennus synnytykseen.


Synnytysvalmennus

Synnytysvalmennuksen tarkoituksena on opastaa odottava äiti mahdollisimman miellyttävään ja turvalliseen synnytykseen.
Valmennuksen tarve ja sisältö muotoutuu perheen yksilöllisistä tarpeista.

  • Valmennusta voi saada joko yksilöllisesti ja henkilökohtaisesti tai ryhmässä.
  • Äidin tukihenkilöllä on mahdollisuus osallistua ja hänen toivotaankin osallistuvan valmennukseen.
  • Yksilöllisen valmennuksen valmennuskertojen määrä on asiakkaan itsensä päätettävissä. Tavanomainen valmennusaika on 1-3 noin 1.5 tunnin käyntiä.
  • Synnytysvalmennuksen voi saada myös kotikäynteinä.
  • Synnytysvalmennus on tarkoituksenmukaista aloittaa yleensä vasta 30 raskausviikon jälkeen.
  • Synnytysvalmennuksessa käydään läpi mm synnytyksen alkaminen, sairaalaan lähtö, synnytyksen kulku, kipulääkitys, hengitystekniikat ja rentous.
  • Jakamalla synnytys eri ajanvaiheisiin ja perehtymällä eri ajanvaiheiden luonteisiin ja tyypillisiin piirteisiin, voidaan henkisesti valmistautua tuleviin haasteisiin ja välttää epämiellyttävät yllätykset.

Ennen synnytystä on myös hyvä miettiä tukihenkilön roolia synnytyksessä ja sitä, miten synnyttäjää voi auttaa.


Hinnasto

1.1.2021

Kätilön vastaanotto enintään 30 min 60 €
Kätilön vastaanotto enintään 45 min 80 €
Kätilön vastaanotto enintään 60 min 100 €
Kätilön vastaanotto enintään 1 h 30 min 145 €

Synnytysvalmennus 145 €
(vastaanottoaika 1 t 30 min)
Kotikäynnit alkaen 160 €

Pääkaupunkiseudulla kotikäynneistä ei peritä matkakustannuksia.
Hintoihin ei lisätä laskutuslisää eikä toimistomaksua. Terveydenhoitopalveluiden hintoihin ei sisälly, eikä lisätä arvonlisäveroa.

Ensisynnyttäjän tarjouspaketti 1050 €

Sisältää
– raskauden hoidon (vähintään 11 käyntiä)

• Kätilön vastaanotto enintään 1 h 30 min (Ensikäynti)
• Kätilön vastaanotto enintään 45 min (Jatkokäynnit)

– synnytysvalmennuksen
– ilmaisen puhelinneuvonnan ja ohjauksen ( 24/7 )

Ensisynnyttäjän tarjouspaketin esimerkki

Käynti 1.
Raskausviikolla 7-8 ( 1h30min / 145€ )
Ensikäynti

Käynti 2-6.
Raskausviikolla 14-30 ( 45min / 80€ )
Raskauden seuranta

Käynti 7.
Raskausviikolla 33 ( 1h30min / 145€ )
Raskauden seuranta ja 1. synnytysvalmennus

Käynti 8.
Raskausviikolla 35 ( 1h30min / 145€ )
Raskauden seuranta ja 2. synnytysvalmennus

Käynti 9-12.
Raskausviikolla 36-40 ( 45min / 80€ )
Raskauden seuranta

Tarjoushinta 1050€
(Normaalihinta 1150€)

Ota yhteyttä ja sovitetaan paketti vastaamaan juuri sinun tarpeitasi